Naši Projekti

Izvođenje sistema ventilacije i klimatizacije u kliničkom centru na Paprikovcu.
Investitor:Markovic invest d.o.o.
Kratak opis: Sistem ventilacije izveden sa kanalima od pocinčanog lima (utrošeno 2500kg lima) Montaža klima komore i odsisnih ventilatora.

Više

Izvođenje sistema ventilacije i klimatizacije u poslovnom objektu-banja u Slatini-B.Luka
Investitor:Markovic invest d.o.o.
Kratak opis: Montaža bazenskih klima komora u prostorima starih bazena. Sistem ventilacije izveden sa kanalima od poc.lima (utrošeno 1500kg lima) Veličina prostora oko 400 m2.

Više

Mašinske instalacije i ventilacija sanitarnih čvorova u Staroj Adi
Investitor:Markovic invest d.o.o.
KGH Projektovanje, između ostalog, radilo je instalaciju klima-grijanje-hlađenje (KGH) sistema u restoranu Stara Ada. Na ovom projektu, naša firma je vršila mašinske instalacije u svadenom salonu, mašinske instalacije takođe u kafe baru kao i ventilaciju sanitarnih čvorova.

Više